Ký nộp hồ sơ giao dịch điện tử đến cơ quan BHXH | TS24 Corp

Để thực hiện ký và nộp hồ sơ trên ứng dụng iBHXHTM, theo hình thức giao dịch điện tử hoặc nộp hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

– Tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh

[external_link_head]

Thực hiện nhập liệu xong, trên thanh tiêu đề chọn “Kết xuất báo cáo” > “Kết xuất báo cáo” để tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh. 

Đánh dấu chọn tên hồ sơ cần kết xuất, có thể chọn nhiều hồ sơ khác nhau để tổng hợp ra cùng lúc > nhấn “Kết xuất”

Kiểm tra chọn đúng kỳ lập hồ sơ > nhấn “Thực hiện”. Danh sách tờ khai sẽ hiển thị trong bảng nội dung bên phải. 

[external_link offset=1]– Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH

Trường hợp 1: Nộp hồ sơ điện tử.

Luu ý: chỉ áp dụng cho những bộ thủ tục có thể ký nộp qua mạng, nếu bộ hồ sơ nào chưa được nộp qua mạng, khi người dùng ký nộp bằng thiết bị chữ ký số sẽ có thông báo từ ứng dụng. 

Người dùng gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính, đánh dấu chọn hồ sơ, nhấn “Ký và nộp hồ sơ”Chọn cơ quan BHXH theo danh sách đã đăng ký trong phần “Thông tin đơn vị” > nhấn “Đồng ý” > thực hiện tiếp theo nội dung hướng dẫn hiện ra để ký nộp hồ sơ qua mạng. 

Trường hợp 2: Nộp hồ sơ giấy

[external_link offset=2]

Doube click vào biểu tượng tờ khai để mở xem nội dung và thực hiện in ra giấy phiếu giao nhận, tờ khai đã nhập liệu và chứng từ kèm theo bên ngoài. 

Thực hiện đóng dấu, ký tên bộ hồ sơ và nộp cho cơ quan BHXH qua đường bưu điện, có thể sử dụng chức năng “Gọi bưu điện” để thông báo cho bưu điện đến nhận hồ sơ từ đơn vị chuyển cho cơ quan BHXH. 

Tham khảo thêm chức năng “Gửi hồ sơ bưu điện” tại đây.

– Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ

Sau khi thực hiện ký nộp hồ sơ thành công, người dùng lưu ý chọn vào mục Lịch sử giao dịch để kiểm tra lại tình trạng hồ sơ đã nộp. Chỉ có thể tra cứu được thông tin hồ sơ đã thực hiện giao dịch điện tử hoặc sử dụng chức năng “Gọi bưu điện”, trường hợp người dùng in hồ sơ ra giấy và nộp cho cơ quan BHXH mà không gọi bưu điện trong ứng dụng thì không thể kiểm tra thông tin trong mục “Lịch sử giao dịch” này. 

Chi tiết hướng dẫn cách tra cứu “Lịch sử giao dịch” có thể tham khảo tại đây.

[external_footer]

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *