Khắc phục lỗi màn hình màu xanh

Lỗi màn hình xanh (còn được gọi là lỗi dừng) có thể xảy ra nếu một sự cố khiến cho thiết bị tắt hoặc khởi động lại bất ngờ. Bạn có thể thấy màn hình xanh lam với thông báo rằng thiết bị đã gặp sự cố và phải khởi động lại.

Trên trang này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua một loạt các bước khắc phục sự cố để thử và giúp bạn tìm ra nguyên nhân dẫn đến lỗi màn hình xanh lam cũng như cách giải quyết lỗi đó. 

[external_link_head]

Các bước trong bài viết này nhằm mục đích giúp bạn khắc phục các mã lỗi dừng thường gặp, chẳng hạn như:

 • CRITICAL_PROCESS_DIED

  [external_link offset=1]

 • SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED

 • IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

 • VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED

 • PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

 • SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION

 • DPC_WATCHDOG_VIOLATION

  [external_link offset=2]

Lưu ý: 

 • Bạn cũng có thể nhận được mã lỗi ở định dạng thập lục phân, như 0x0778666303A, 0x0778666303B, 0x0778666303EF, 0x0778666303, 0x0778666303D1, 0x0778666303E, 0xC0778666303A, 0x07786663037B, 0xC0778666303F và các mã lỗi khác.

 • Bài viết này không chứa danh sách tất cả các mã lỗi, nhưng do nhiều mã lỗi có cùng các giải pháp khắc phục nên tốt nhất là bạn nên tuân theo các bước bên dưới để khắc phục lỗi màn hình xanh lam.


Mặc dù các bước trên Trang này có thể trông phức tạp trước mắt, chỉ cần làm theo chúng theo thứ tự, từng bước, và chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn trở lại theo dõi.

[external_footer]

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *