Hướng Dẫn Sử Dụng Corel Draw (Bài 1 –> Bài 17)

Nếu bạn đang xem những dòng này, hẳn bạn đã nghe “đâu đó” nói rằng Corel DRAW là một công cụ dùng cho việc thiết kế đồ họa (graphics design). Giới họa sĩ trình bày và họa viên kỹ thuật ở nước ta cũng như trên thế giới dùng Corel DRAW nhiều hơn so với các công cụ cùng loại như Aldus Freehand, Micrografx Designer hoặc Adobe Illustrator có lẽ vì khả năng tinh tế và tốc độ vượt trội của Corel DRAW trong việc thực hiện những sản phẩm “văn hóa trực quan” (Corel DRAW chiếm đến 85% thị phần so với các phần mềm cùng loại (theo dữ liệu của Unit Sales, PC Data). Bên cạnh ý tưởng sáng tạo của người thiết kế đồ họa, có thể nhận ra dấu ấn của…

Hướng Dẫn Sử Dụng Corel Draw (Bài 1 –> Bài 17)

[external_link_head]

Corel DRAW trong nhiều trang minh họa, quảng cáo, trong các tờ bướm, nhãn hiệu, bích chương,… đầy rẫy chung quanh ta hiện nay. Ngoài ra, các chức năng vẽ chính xác làm cho Corel DRAW ngày càng được ưa chuộng trong việc thiết kế tài liệu, báo cáo thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

Bài 1: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 1)

Bài 2: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 2)

Bài 3: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 3)

[external_link offset=1]

Bài 4: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 4)

Bài 5: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 5)

Bài 6: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 6)

Bài 7: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 7)

Bài 8: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 8)

Bài 9: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 9)

Bài 10: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 10)

Bài 11: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 11)

[external_link offset=2]

Bài 12: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 12)

Bài 13: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 13)

Bài 14: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 14)

Bài 15: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 15)

Bài 16: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 16)

Bài 17: Hướng dẩn sử dụng Corel Draw (bài 17) [external_footer]

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *