Cài đặt VirtualBox trên Windows

VirtualBox là một phần mềm để tạo và quản lý các máy ảo. Nó giúp bạn tạo ra các máy tính ảo với hệ điều hành nào đó chạy trên máy tính của bạn. Các tính năng của VirtualBox tương tự như VmWare . nhưng nó nhẹ hơn và hoàn toàn miễn phí, phù hợp cho những nhu cầu của người dùng cá nhân.

Dưới đây là hình ảnh một máy ảo Windows đang chạy trên VirtualBox:

[external_link_head]

Cài đặt VirtualBox trên Windows

Cài đặt VirtualBox trên Windows

VirtualBox được phát triển đầu tiên bởi công ty Innotek GmbH, sau đó nó được bán cho Sun Microsystems trong năm 2008. Năm 2010 nó lại bị bán cho Oracle. Và hiện nay Oracle là công ty tiếp tục phát triển nó.

[external_link offset=1]

VirtualBox có thể được cài đặt trên các hệ điều hành Linux, MacOs, Windows, Solaris, OpenSolaris,..

Để download VirtualBox truy cập địa chỉ sau:

Cài đặt VirtualBox trên Windows

Sau khi download xong bạn có một file khoảng 108MB.

Cài đặt VirtualBox trên Windows

Cài đặt VirtualBox trên Windows

Cài đặt VirtualBox trên Windows

Cài đặt VirtualBox trên Windows

[external_link offset=2]

Cài đặt VirtualBox trên Windows

Sau khi cài đặt thành công, chạy VirtualBox, đây là hình ảnh của VirtualBox trong lần chạy đầu tiên:

Cài đặt VirtualBox trên Windows

OK, Ở bước trên bạn đã cài đặt xong phần mềm VirtualBox, lúc này bạn có thể cài đặt các máy ảo. VirtualBox hỗ trợ bạn tạo máy ảo với các hệ điều hành khác nhau như Windows, Ubuntu, OpenSuse, …

Xem thêm:

[external_footer]

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *