Cài đặt lại macOS

Sửa đổi điều khiển này sẽ tải lại trang này

Giới hạn tối đa là 250 ký tự.

Cảm ơn phản hồi của bạn.

[external_footer]

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *